Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:

Dyrektor - mgr Aneta Pietrowska - Śniegula

Wicedyrektor - mgr Anna Reszka


Do kompetencji dyrektora szkoły należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą oraz opiekuńczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;
4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji;
5) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
6) pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla nauczycieli i pracowników nie będących  nauczycielami, których zatrudnia i zwalnia;
7) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz związków zawodowych, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień oraz kar dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły;
8) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
9) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez  Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły;
10) organizowanie zarobkowej działalności szkoły;
11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wyników, wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły.

Do kompetencji wicedyrektora należy:
1) nadzór nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę;
2) omawianie hospitacji i udzielenie zaleceń;
3) wnioskowanie nauczycieli do nagród i kar;
4) podpisywanie pism wychodzących w zakresie konkursów, imprez kulturalnych i sportowych;
5) przydział godzin i zajęć pozalekcyjnych;
6) udzielanie zgody na wyjazd klas na wycieczki;
7) wydawanie zaleceń dla nauczycieli w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Brygida Wenta 27-05-2011 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Cyganek 30-09-2022 08:31